Sveikatos pažymų išdavimo paslaugosKaina (eurais)Kaina nemokantiems PSD Lietuvoje (eurais)
1. Profilaktinis darbuotojų sveikatos patikrinimas (įsidarbinant arba dirbant profesinės rizikos sąlygomis).2530
2. Vairuotojų sveikatos patikrinimas (norintiems gauti arba pakeisti vairuotojo pažymėjimą).4065
3. Vidaus vandenų transporto specialistų, bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimas.4065
4. Darbui užsienyje reikalingų sveikatos pažymų išdavimas.3035
5. Užsieniečių sveikatos tikrinimas įsidarbinant Lietuvoje.3035
6. Notarų, antstolių, advokatų, advokatų padėjėjų sveikatos tikrinimas.4045
7. Norintiems naudotis šaunamuoju ginklu75100